Matouš Bičák

Už od malička měl blízký vztah k loutkovému divadlu. I to možná ho na základní škole v Dolních Chabrech vedlo k založení divadelního kroužku, který vedl se svými spolužáky. Od roku 2006 do roku 2014 studoval na malém gymnáziu Přírodní škola s mnoha alternativními prvky. V roce 2006 vzal poprvé do ruky kameru a začal s ní experimentovat. Ideální příležitostí k filmovému rozvoji byly časté výjezdy se školou, které se snažil vizuálně zpracovávat ve svých filmech. Metodou pokus-omyl jeho filmový jazyk rostl. Během studia se několikrát věnoval výzkumům kulturní krajiny. Byl jedním z hlavních iniciátorů vybudování naučné stezky v okolí Smolotel a poutního místa Maková hora. V rámci závěrečných prací na nižším stupni gymnázia vytvořil dokumentární film Škola snů, který i přes svoji naivitu, získal 1. místo na festivalu Svěžíma očima v kategorii publicistika a dokument do 15 let.

Sebereflexe vlastních děl je pro mě nesmírně důležitá. Vědomí, že příště bych to udělal úplně jinak, je pro mě znamení,
že jsem se opět dokázal posunout o kousek dopředu.

V prosinci 2010 se stal jedním z iniciátorů projektu VEDEM 2010, který později přerostl v dodnes aktivní iniciativu Terezínská štafeta (www.terezinskastafeta.cz), která se věnuje tvorbě mládeže v bývalém terezínském ghettu během druhé světové války. Díky navázání celé řady přátelských kontaktů s pamětníky tehdejšího ghetta od roku 2011 realizuje filmový cyklus „Filmové toulky Terezínem“. Koncept cyklu je postaven na jedinečnosti míst. Příhody a výpovědi pamětníků nechává zaznít přímo v místech, kde se skutečně staly. Díky této metodě asociace a přímého spojení s daným místem se mnohdy daří zaznamenat jedinečné výpovědi.

Jeden z osudů byl pro něj natolik důležitý, že se ho rozhodl rozpracovat v dokumentárním filmu „Toman Brod“. Film, který během návštěvy Prahy, Terezína, Birkenau i Märzbachtalu vznikl, diváka oslovuje nejen střízlivým vyprávěním pamětníka a atmosférou autentických míst, ale i hudbou Elišky Cílkové. Film se nesnaží prvoplánově šokovat ani fabulovat. Dává na pozadí plynutí příběhu chlapce z temných časů možnost zaslechnout ticho v hlubině vlastní duše i otázky po hlubším smyslu utrpení, štěstí a vlastního bytí. Film v celkové délce 112 minut měl nedistribuční premiéru v květnu 2014 v kině Aero mimo jiné za účasti ministra kultury.

Téměř dva roky vedl zájmový divadelní kroužek v klubu mládeže v Kobylisích, spolupracoval se Salesiánskou asociaci Dona Bosca v oblasti PR. Tato organizace má za cíl pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě (zejména v rozvojových zemích). Připravuje a vysílá dobrovolníky do celého světa.

V roce 2012 obsadil post asistenta režie ve snímku nezávislé produkce Limbus „Naposledy v polích“. Za film MITOTE získal čestné uznání za kameru na festivalu nezávislých filmů PAF v Praze.

V současné době je studentem magisterského stupně Katedry dokumentární tvorby FAMU. Spolupracuje například s Centrem pro teologii a umění, Židovským muzeem v Praze, Gymnáziem Přírodní škola, International Monessori School of Prague, Českou hudební proexportní kanceláří (Sound Czech) a s dalšími menšími institucemi. Aktuálně je autorem více než stovky zejména krátkých filmů.

Kromě režie vlasntích děl spolupracuje na projektech jiných režisérů jako kameraman. V roce 2016 získal spolu s Eliškou Cílkovou za film "Od detailu k celku" cenu Czech Press Foto 2016 (kameramanská spolupráce na filmu).Odebírejte můj kanál na YouTube